PADI

PADI course with the club thailand thailand diving.

PADI

CMAS

tda-cmas course with the club thailand thailand diving.

TDA cmas

PHAENTHEE

ประเทศไทย 35°

PHAENTHEE

 

TDA/CMAS THREE STAR DIVER (นักดำน้ำขั้น 3 Star)

 

CMAS/TDA THREE STAR DIVER (นักดำน้ำขั้น three star ของ CMAS/TDA)

 

a. Definition (นิยาม)

 

นักดำน้ำขั้น 3 star คือนักดำน้ำที่ถูกฝึก, ได้รับประสพการณ์อย่างสูง และเป็นนักดำน้ำที่มีความรับผิดชอบมากพอที่จะสามารถเป็นผู้นำในทะเลสำหรับกลุ่มนักดำน้ำได้ทุกระดับ

 

b. Entry requirements (ข้อกำหนดการรับเข้า)

 

1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีบริบูรณ์

2. หลังจากที่ได้รับใบรับรองเป็นนักดำน้ำขั้น two star แล้ว นักดำน้ำนั้นควรที่จะดำน้ำมาแล้วอย่างน้อยอีก 40 ไดว์ ในระยะความลึกที่ 10 – 30 เมตร, ซึ่ง 20 ไดว์ควรอยู่ในระยะ 30+ เมตร

 

c. Course content (หลักสูตรประกอบด้วย)

 

Knowledge (สิ่งที่จะต้องเรียนรู้)

ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ่งในสิ่งต่อไปนี้ :

กายภาพและสรีระศาสตร์กับการดำน้ำ, สาเหตุและผลกระทบของอาการเจ็บป่วยและโรคที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำและการทำการรักษา

การปฐมพยาลาลเบื้องต้นกับการดำน้ำ และเทคนิคการกู้กลับขึ้นมา

ปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับการดำน้ำลึกเกินกว่า 30 เมตร, การคำนวณความต้องการใช้อากาศ, การใช้ตารางลดความดันอย่างถูกต้อง

การเลือกแหล่งดำน้ำ, กฎของการวางแผนการดำน้ำ, และการเลือกและการประเมินนักดำน้ำ

กฎและปฏิบัติเกี่ยวกับการนำทางใต้น้ำ

กฏเบื้องต้นของการเดินเรือและการควบคุมเรือเล็ก

อันตราย

Hazards due to flora and fauna or resulting from local and weather conditions.

ความรับผิดชอบต่อกฎหมายของนักดำน้ำ

Skills (ทักษะที่จะต้องฝึก)

มีความสามารถและรู้จักอุปกรณ์ดำน้ำเพื่อการกีฬาอย่างสูง, *และการใช้ที่ทุกระดับความลึก

สามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมการดำน้ำสำหรับกลุ่มทั้งจากทางชายฝั่งและจากเรือ

มีความสามารถใช้เทคนิคในการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือคู่หูจากที่ระดับความลึก 10 – 30 เมตร และการดูแลและการทำการรักษาผู้ป่วย

 

d. Assessment (การประเมินผล)

 

ในระบบการ ‘ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง’ สิ่งที่จะต้องเรียนรู้และทักษะที่จะต้องฝึกจะถูกประเมินในโอกาสต่าง ๆ ระหว่างหลักสูตร, และการรับรองจะออกให้ถ้านักดำน้ำถูกพิจารณาแล้วว่าสามารถทำได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ

เพื่อที่จะบรรลุเป็นนักดำน้ำระดับ three star ของ CMAS/TDA, นักเรียนควรแสดงให้เห็นในช่วงหลักสูตรการเรียนการสอนว่าพวกเขามีความสามารถที่จะทำดังต่อไปนี้ :-

1. แสดงความสามารถในการใช้หน้ากาก, ตีนกบ, และท่อหายใจ, โดยการว่ายน้ำ 1,500 เมตร, ตามด้วยการใช้ท่อหายใจดำน้ำที่ความลึก 10 เพื่อค้นหาวัตถุ

2. แสดงความแข็งแรงและความสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้ป่วยโดยว่ายน้ำที่ผิวน้ำอย่างเร็วในระยะ 100 เมตร และดำน้ำจากผิวน้ำเป็นเวลา 20 วินาที, ช่วงเวลาที่ผิวน้ำใช้เวลามากที่สุด 10 วินาที ตามด้วยการดำน้ำด้วยท่อหายใจที่ความลึก 3 เมตร เพื่อค้นหาหุ่น(ของผู้ป่วย) น้ำหนัก 1.5 กก., ลากที่ผิวน้ำเป็นระยะทาง 50 เมตร

3. แต่งตัวด้วยอุปกรณ์ครบชุด, ว่ายน้ำที่ผิวน้ำเป็นระยะทาง 1,000 เมตรโดยใช้ท่อหายใจ

4. แสดงเทคนิคการช่วยเหลือตัวเองและการช่วยคู่หูจากที่ระดับความลึกระยะ 10 – 30 เมตร, ตามด้วยการลากผู้ป่วยที่ผิวน้ำ

5. แสดงความสามารถในการนำทางใต้น้ำโดยใช้และไม่ใช้เข็มทิศ เป็นระยะทาง 50 เมตร

6. แสดงความสามารถในการใช้เชือกและการผูกเงื่อนใต้น้ำ

7. สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบังคับเรือเพื่อไปดำน้ำ

8. สามารถที่จะเป็นผู้นำกลุ่มใต้น้ำ, รักษาการควบคุม, ตามด้วยการวางแผนการดำน้ำและเส้นทาง, และการพากลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยสู่ผิวน้ำจากทุกระดับความลึก

9. แสดงความสามารถในการใช้ตารางน้ำที่แสดงถึงตำแหน่งของแหล่งดำน้ำ

การทดสอบ, โดยการใช้ปากเปล่าหรือการเขียน, สามารถถูกใช้เป็นหลักฐานว่าความรู้มาตรฐานของนักดำน้ำได้ตรงกับ ‘สิ่งที่จะต้องเรียนรู้’ ข้างต้น

การประเมินจะกระทำโดยอ้างอิงกับกฎของ TDA และ CMAS

 

 

© Copyright 2021 Thailand Diving co., LTD. All Rights Reserved. Designed by builderall

English Diving | Travel diving a la carte | Licence Diving  | Instructor Diving | Adip | Become a dive instructor | Similan Diving Cruise | Cruise Thailand  | Pattaya | Koh Chang  | Koh Tao | Phuket | Similans | Koh Phiphi | Koh Lipe  | Malaysia | Philippine | Bali | First Aid and Rescue | Wreck Thailand | Artificiel Reef | Protection of The Sea | Photos | Videos | Snorkelling | Blog | Our Testimony | E-learning | Price List | Packages

thailand diving francais Plongée | Voyage plongée à la carte | Brevet | Moniteur | Adip | Devenir moniteur de plongée | Croisière Plongée Similan | Croisière Thailande  | Pattaya | Koh Chang | Koh Tao | Phuket | Similans | Koh Phiphi | Koh Lipe  | Malaisie | Philippine | Bali | Secourisme  | Les Epaves | Coach photo plongée | Club francophone de plongée de Pattaya | Artificiel Reef | Natation | Photos | Vidéos | Protection de la mer | affiliation | Blog | Vos Témoignages | E-learning | Tarifs | Packages

ภาษาไทย ภาษาไทย