PADI

PADI course with the club thailand thailand diving.

PADI

CMAS

tda-cmas course with the club thailand thailand diving.

TDA cmas

PHAENTHEE

ประเทศไทย 35°

PHAENTHEE

 

CMAS/TDA THREE STAR INSTRUCTOR(นักดำน้ำขั้น One Star)

 

CMAS/TDA THREE STAR INSTRUCTOR

 

a. Definition (นิยาม)

 

ผู้ฝึกสอนระดับ two star ที่มีประสพการณ์ครบถ้วน พร้อมทั้งความสามารถที่จะรับผิดชอยในการดำเนินกิจการโรงเรียนดำน้ำ, การออกงาน, เป็นศูนย์กลางการฝึกสอนนักดำน้ำทุกระดับชั้น และผู้ฝึกสอน, และหลักสูตรการฝึกสอนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อิงตามมาตรฐานของ TDA

 

b. Entry requirements (ข้อกำหนดการรับเข้า)

 

1. ต้องถือบัตรรับรองเป็นผู้ฝึกสอนระดับ 2 Star

2. ต้อง มีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์

3. ต้องมีประสพการณ์เพิ่มเติมในการให้ความรู้ภาคปฏิบัติหลังจากได้รับบัตรรับรองเป็นผู้ฝึกสอนระดับ 2 Star มาแล้ว, เป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ที่มีประสพการณ์ระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ

 

c. Course content (หลักสูตรประกอบด้วย)

 

ไม่มีการพิจารณาว่าระดับนี้จะบรรลุได้โดยหลักสูตรหรือเนื้อหาการเรียนการสอนที่ตายตัว, แต่จะขึ้นอยู่กับเหตุผลของประสพการณ์ที่ได้รับในช่วงที่ดำน้ำอย่างต่อเนื่องมา รวมกับสภาพแวดล้อมอันหลากหลายและความต้องการมีบัตร

ผู้ฝึกสอนควรมีความรู้ที่ดีเลิศในทุกวิชาที่ครอบคลุมหลักสูตรของนักดำน้ำและผู้ฝึกสอนที่จะขึ้นมาถึงระดับนี้, และควรมีความสามารถทะลุปรุโปร่งที่จะสอนในทุกทฤษฎี, และเกณฑ์การปฏิบัติในหลักสูตรเหล่านี้ นอกจากนี้เขาควรจะมีความสามารถที่จะดัดแปลงทักษะการสอนและประสพการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อต่าง ๆ ด้วย ไม่ใช่รู้เฉพาะแต่สิ่งที่อยู่ในหลักสูตรมาตรฐานเท่านั้น

 

d. Assessment (การประเมินผล)

 

ในระบบการ ‘ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง’ สิ่งที่จะต้องเรียนรู้และทักษะที่จะต้องฝึกจะถูกประเมินในโอกาสต่าง ๆ ระหว่างหลักสูตร, และระหว่างประสพการณ์การดำน้ำของผู้ฝึกสอนและการออกใบรับรองจะออกให้ถ้าผู้ฝึกสอนถูกพิจารณาแล้วว่าสามารถทำได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ

ถ้าระบบ ‘การทดสอบ’ ยังคงถูกใช้จนกระทั่งการประเมินผลสุดท้ายควรดำเนินการเพื่อให้ความสามารถของผู้ฝึกสอนได้เพิ่มขึ้นภายใต้สถานการณ์การดำน้ำทุกรูปแบบ

Skills (ทักษะที่จะต้องฝึก)

1. แสดงความสามารถในการควบคุมและนำนักเรียนเป็นกลุ่มในการวางแผนการดำน้ำในทะเล

2. แสดงความสามารถในการให้ความรู้แก่นักเรียนเป็นกลุ่มในด้านเทคนิคการดำน้ำที่ถูกเลือกเอาไว้ในสถานที่น้ำนิ่ง (สระน้ำ) และในทะเล

3. แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ครอบคลุม หัวข้อต่าง ๆ ในหลักสูตรต่าง ๆ ของนักดำน้ำและผู้ฝึกสอน และความสามารถที่จะสอนนักเรียนเป็นกลุ่มในสถานการณ์ ที่ผิวน้ำ/ห้องเรียน และในทะเล

4. แสดงความสามารถที่จะสื่อสารกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและผู้ที่เข้าฟังอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา

5. แสดงความสามารถที่จะเรียบเรียงโปรแกรมการฝึกสอนที่เหมาะกับทุกระดับความต้องการ, สถานที่, หรือสถานการณ์

การประเมินจะกระทำกันที่ TDA ITC

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2021 Thailand Diving co., LTD. All Rights Reserved. Designed by builderall

English Diving | Travel diving a la carte | Licence Diving  | Instructor Diving | Adip | Become a dive instructor | Similan Diving Cruise | Cruise Thailand  | Pattaya | Koh Chang  | Koh Tao | Phuket | Similans | Koh Phiphi | Koh Lipe  | Malaysia | Philippine | Bali | First Aid and Rescue | Wreck Thailand | Artificiel Reef | Protection of The Sea | Photos | Videos | Snorkelling | Blog | Our Testimony | E-learning | Price List | Packages

thailand diving francais Plongée | Voyage plongée à la carte | Brevet | Moniteur | Adip | Devenir moniteur de plongée | Croisière Plongée Similan | Croisière Thailande  | Pattaya | Koh Chang | Koh Tao | Phuket | Similans | Koh Phiphi | Koh Lipe  | Malaisie | Philippine | Bali | Secourisme  | Les Epaves | Coach photo plongée | Club francophone de plongée de Pattaya | Artificiel Reef | Natation | Photos | Vidéos | Protection de la mer | affiliation | Blog | Vos Témoignages | E-learning | Tarifs | Packages

ภาษาไทย ภาษาไทย