Cours De Secourisme -cours-de-secourisme.com/

Emergency first response

    คุณต้องการที่จะมีความพร้อมสำหรับเหตุการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นหรือไม่? ถ้าคุณต้องการนี่ก็ คือโปรแกรมสำหรับคุณ! นั่นก็คือโปรแกรม  Medic Fist Aid ซึ่งได้ครอบคลุมการฝึกฝนขั้น พื้นฐานสำหรับการทำการปั้มหัวใจ (CPR) และการจัดการกับอุบัติเหตุฉุกเฉิน นอกจากนั้น โปรแกรมนี้ยังเป็นโปรแกรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์ซึ่งครอบคลุมถึง การรักษาพยาบาลแบบ Primary Care, Secondary Care ซึ่งได้ทำการปฏิบัติตามคำแนะนำตามข้อตกลงของนา ๆ ชาติ
    ถ้าคุณกำลังเสาะหาการฝึกแบบ CPR/การปฐมพยาบาล ที่จะให้สอดคล้องตามข้อบังคับของ โปรแกรมดำน้ำ หรือ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ส่วนตัวของคุณ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับคุณ